Program maluch

Resortowy program MALUCH

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” to program, którego celem jest umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci w wieku do lat 3 godzenie życia zawodowego z wychowywaniem dzieci. Dzięki dofinansowywaniu istniejących i nowo-tworzonych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności, rodzicom i opiekunom stwarza się możliwość podjęcia aktywności zawodowej i samorealizacji na polu biznesowym. Program Maluch stanowi realizację polityki rodzinnej polskiego rządu, która odnosi się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi poprzez:

– stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4),

– poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi,

– umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci, w tym studentom, doktorantom oraz osobom zatrudnionym przez uczelnię lub osobom wykonującym zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych,  podjęcie aktywności zawodowej,

– wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo – edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności,

– zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.

 

Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch plus 2021

 

W roku 2021 program Maluch plus realizowany jest w ramach modułu 4 w:

– Punkcie Dziennej Opieki w Gdańsku przy ulicy Rzepichy 4,

– Punkcie Dziennej Opieki Be Montessori w Gdańsku przy ulicy Beskidzkiej 18,

– Punkcie Dziennej Opieki Sowa Zuzu w Gdańsku przy ulicy Powstańców Warszawskich 63,

– Punkcie Dziennej Opieki w Borkowie przy ulicy Kasztanowej 55,

– Punkcie Dziennej Opieki DO-RE-MI w Słupsku przy ulicy Garncarskiej 6,

– Punkt Dziennej Opieki w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II 112,

– Punkcie Dziennej Opieki TUPTUŚ w Szamotułach przy ulicy Obornickiej 7.

 

Dofinansowanie obejmuje okres od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. i wynosi 80 zł miesięcznie.

 

 

program_maluch