Punkty dziennej opieki

CZYM SĄ?czym_sa_2

Punkty Dziennej Opieki to kolejna forma opieki nad najmłodszymi dziećmi wynikająca z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  Punkty Dziennej Opieki to alternatywa dla żłobka, klubu dziecięcego i niani. W Punktach opiekę nad maluchami sprawują Dzienni Opiekunowie.
&nbps
Dzienny Opiekun to osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat. Dzienny Opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad 3 dzieci. Dziecko może pozostawać pod opieką opiekuna do 10 godzin dziennie, dzięki czemu rodzice mają czas na to, aby spokojnie dowieźć dziecko do Opiekuna przed pracą i odebrać je od Opiekuna po pracy. Opieka w kameralnych grupach, w warunkach zbliżonych do warunków domowych sprawowana przez profesjonalną kadrę to forma opieki, która świetnie sprawdza się w miejscach, w których utworzenie dużej grupy dzieci np. w formie żłobka jest niemożliwe.

idea_2

IDEA

Punkty Dziennej Opieki to kolejna forma opieki nad dziećmi, która powstała dzięki zdobytej wiedzy, doświadczeniu, zapotrzebowaniu ze strony rodziców na alternatywne formy opieki nad ich pociechami oraz naszej pasji jaką jest zapewnianie wszechstronnego rozwoju dzieciom.

Wejście w życie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nałożyło na osoby prywatne wiele wymagań i obostrzeń w kwestii prowadzenia opieki nad dziećmi w sposób oficjalny. Mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro dzieci, stworzyliśmy Ogólnopolską Sieć Dziennych Opiekunów, która ma na celu zapewnienie najwyższych standardów opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z obowiązującymi wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r..

Nieustannie tworzymy kolejne Punkty Dziennej Opieki, aby dotrzeć z naszą propozycją do rodziców, dla których ta forma opieki nad ich pociechami jest najbardziej atrakcyjna. W związku z powyższym, zapraszamy do współpracy zarówno rodziców, jak i osoby lub instytucje zainteresowane współtworzeniem kolejnych punktów.

CO WIĘCEJ?

Punkty Dziennej Opieki funkcjonujące w ramach Ogólnopolskiej Sieci Dziennych Opiekunów to miejsca, w których warunki opieki i jej jakość są na najwyższym poziomie. W naszych punktach realizowany jest autorski program edukacyjno-rozwojowy „Zabawa i Poznawanie Świata”, który opiera się na kreatywnych i zróżnicowanych formach zabaw, a jego korzenie wyrastają z Teorii Zabaw Fundamentalnych. W naszych punktach zabawa stanowi bazę dla harmonijnego, wielostronnego rozwoju dziecka i pomaga im budować poczucie kompetencji, sprawstwa i szczęścia. Główny nacisk kładziemy na rozwój inteligencji wielorakich i poznawanie otaczającego świata za pomocą wszystkich zmysłów. Naszymi priorytetami są: bezpieczeństwo, nieograniczany rozwój i poczucie dobrostanu dziecka.