Doradztwo/szkolenia

W związku ze zdobytym doświadczeniem w zakresie tworzenia i zapewnienia funkcjonowania dziennych opiekunów świadczymy usługi doradczo-szkoleniowe.

Zapraszamy na następujące szkolenia:

PRZYPRZEDSZKOLNE PUNKTY DZIENNEJ OPIEKI Dowiedz się więcej

JAK ZAŁOŻYĆ ŻŁOBEK? Dowiedz się więcej

MIKROSZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW W ŻŁOBKACH, KLUBACH DZIECIĘCYCH, DZIENNYCH OPIEKUNÓW ORAZ NIAŃ Dowiedz się więcej

160-GODZINNE SZKOLENIE DLA DZIENNYCH OPIEKUNÓW AKREDYTOWANE PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Dowiedz się więcej

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA DZIENNYCH OPIEKUNÓW AKREDYTOWANE PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Dowiedz się więcej

SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY Dowiedz się więcej

280-GODZINNE SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM AKREDYTOWANE PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Dowiedz się więcej

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNÓW W ŻŁOBKU LUB W KLUBIE DZIECIĘCYM AKREDYTOWANE PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Dowiedz się więcej

W ramach doradztwa zajmujemy się pozyskiwanie środków finansowych na tworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówek opieki. Oferujemy wsparcie w zakresie pisania wniosków i rozliczania dotacji.