MIKROSZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW W ŻŁOBKACH, KLUBACH DZIECIĘCYCH, DZIENNYCH OPIEKUNÓW ORAZ NIAŃ

„Jak rozwijać talenty dziecka – źródła szans i zagrożeń”

Jednym z głównych zadań, które stoi przed rodzicami i placówkami sprawującymi opiekę nad dziećmi jest dbanie o prawidłowy i pełny ich rozwój, dlatego też opiekunowie powinni nie tylko posiadać wiedzę z zakresu psychologii rozwoju, ale również znać szanse i zagrożenia przed jakimi staje dziecko w pierwszych latach swojego życia. Na warsztatach uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące rozpoznawania predyspozycji dziecka ich kształtowania i wspierania. Poznają również źródła szans i zagrożeń zarówno ze strony środowiska społeczno – ekonomicznego, jak również rodzinnego. Poświęcony czas pozwoli Państwu także na wymianę doświadczeń i wiedzy o różnorodnych metodach przyczyniających się do rozwoju dziecka. Trener zwróci również uwagę na zabawę jako istotny element w tym zakresie.

„Trening radzenia sobie ze stresem w pracy z dziećmi do lat 3”

Praca z najmłodszymi i opieka nad nimi to bardzo wymagające i absorbujące zajęcia, dlatego niezmiernie istotne jest, aby wyposażyć opiekunów w umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami wywołującymi napięcia i niepokój. Podczas warsztatów radzenia sobie ze stresem, każdy z uczestników będzie miał okazję stworzyć indywidualną mapę stresu, podzielić się z innymi opiekunami opisami sytuacji, które przysparzają kłopotów, skonsultować trudne problemy i omówić sposoby radzenia sobie z nimi. Na warsztatach trener przedstawi dostępne metody i techniki radzenia sobie ze stresem, a wybrane z nich zostaną przećwiczone. Uczestnicy warsztatów wyposażeni zostaną w wiedzę oraz umiejętności na temat tego, jak obniżyć napięcia towarzyszące pracy z dziećmi do lat 3, czego bezpośrednim efektem może być zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy i sprawowanej opieki.

„Przepis na dobrą zabawę”

Podstawową formą aktywności dzieci do lat 3 jest zabawa, która nie tylko wypełnia czas malucha, ale przede wszystkim dostarcza mu bodźców, dzięki którym dziecko rozwija się wielowymiarowo: poznawczo, społecznie i emocjonalnie. Z tego powodu, temat zabawy jest prawdopodobnie najważniejszym zagadnieniem dla każdego opiekuna. Celem warsztatów jest przedstawienie niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych, które dostarczą nowych pomysłów na organizowanie czasu dzieci. Ponadto, zrealizowany zostanie również warsztat zabaw ruchowych. Uczestnicy poznają szereg schematów nowych zabaw, niewymagających posiadania dodatkowych narzędzi pracy w postaci np. drogich zabawek. Warsztaty pozwolą na urozmaicenie dotychczasowych zajęć prowadzonych przez opiekunów. Dodatkowo, dostarczą również informacji na temat nowych form zabawy, które z powodzeniem i bez dodatkowych nakładów finansowych można wykorzystać w praktyce. Dzięki warsztatom, opiekunowie będą mogli wprowadzić do swoich planów edukacyjnych nowe i ciekawe zajęcia.

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach mających na celu podniesienie umiejętności pracowników żłobków, klubów dziecięcych, punktów dziennej opieki i przedszkoli, a także rodziców i opiekunów dzieci do lat 3.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które pragną rozwijać swoje kompetencje związane z opieką nad dziećmi do lat 3, a tym samym podnosić nieustannie jakość świadczonej opieki.