SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą podjąć pracę w żłobku, klubie dziecięcym lub punkcie dziennej opieki na zasadach wolontariatu.
Wolontariusz świadczy pomoc przy zapewnianiu opieki nad dziećmi, jednak przed rozpoczęciem pracy w żłobku, klubie dziecięcym lub punkcie dziennej opieki zobowiązany jest odbyć szkolenie.

Czas trwania: 40 godzin
Gdzie: Poznań/Gdańsk
Koszt: 750 złotych

zgłoś się już teraz!

telefon: 604 743 634

Program szkolenia:

1. udzielenie dziecku pierwszej pomocy
2. opieka pielęgnacyjna
3. stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych.