Praca

Jeśli Ogólnopolska Sieć Dziennych Opiekunów jest strukturą, w ramach której chciał(a)byś pracować, sprawdź poniżej nasze aktualne oferty pracy i aplikuj!

Aktualne oferty pracy:

Program praktyk

Chciałabyś pracować w żłobku, w klubie malucha lub Punkcie Dziennej Opieki, jednak brak Ci kwalifikacji, a nie stać Cię na studia?

Program praktyk jest skierowany do osób, które marzą o pracy z dziećmi w wieku do lat 3. Praktykant odbywa 3-miesięczne, bezpłatne praktyki w żłobku, klubie malucha lub punkcie dziennej opieki na terenie Poznania lub Gdańska. Żłobek, klub malucha lub punkt dziennej opieki opłaca praktykantowi uczestnictwo w 280-godzinnym szkoleniu na Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym lub 160-godzinnym szkoleniu na Dziennego Opiekuna, które akredytowane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenia odbywają się w Poznaniu lub w Gdańsku w systemie weekendowym.

Celem programu jest uzyskanie przez jego uczestników tytułu zawodowego opiekunki dziecięcej lub dziennego opiekuna zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zdobycie doświadczenia praktycznego. Uczestnictwo w programie praktyk bardzo często prowadzi również do zdobycia przez praktykanta pracy w placówce, w której realizuje on program praktyk.

WYMAGAMY: OFERUJEMY:
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Niekaralność
 • Odpowiedzialność
 • Cierpliwość
 • Optymizm
 • Możliwość zdobycia nowego tytułu zawodowego
 • Możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w nowym zawodzie
 • Możliwość lepszego zaprezentowania się w potencjalnym miejscu pracy i zdobycie zatrudnienia
 • Uczestnictwo w szkoleniu akredytowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV w tytule wpisując: PROGRAM PRAKTYK na adres: administracja@igd.poznan.pl .

Do przesłanego zgłoszenia prosimy dołączyć oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie praktyk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Praca dla Dziennego Opiekuna

Już wkrótce będziemy poszukiwali osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze Dziennych Opiekunów w kilku miastach Polski: Borkowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Kramsku, Malborku, Poznaniu, Rumi, Słupsku, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Wrześni.

Kogo szukamy?
Energicznych, otwartych, pomysłowych osób, które chcą realizować swoje marzenia! Zależy nam na osobach, które są zdeterminowane do podjęcia pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

WYMAGAMY: OFERUJEMY:
 • Kreatywności i entuzjazmu
 • Cierpliwości
 • Odpowiedzialności
 • Zaświadczenia o niekaralności
 • Min. wykształcenia zawodowego
 • Szkolenie zawodowe zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje z zakresu innowacyjnych metod zabawy z dziećmi
 • Gotowe narzędzia pracy oparte o pedagogikę Marii Montessorii
 • Umowę zlecenie na min. 1 rok

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: administracja@igd.poznan.pl w tytule wiadomości wpisując „Imię i Nazwisko, Miejscowość – Dzienny Opiekun”.

Do przesłanego zgłoszenia prosimy dołączyć oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Praktyki dla studentów pedagogiki

Jeśli jesteś studentem lub absolwentem pedagogiki i szukasz placówki opiekuńczej dla dzieci w wieku do lat 3, w której zdobędziesz doświadczenia praktyczne, zapraszamy do naszych Punktów Dziennej Opieki w Poznaniu, Wrześni, Kramsku, Bydgoszczy, Toruniu, Malborku, Słupsku, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu i Warszawie.

WYMAGAMY: OFERUJEMY:
 • Odpowiedzialności
 • Cierpliwości
 • Optymizmu
 • Chęci do pracy
 • Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w pracy z dziećmi w wieku do lat 3
 • Możliwość sprawdzenia się w roli opiekuna dziecka w wieku do lat 3
 • Gotowe konspekty zajęć oparte o pedagogikę Marii Montessorii
 • Możliwość dostosowania godzin praktyk do godzin zajęć
 • Możliwość odbycia obowiązkowych praktyk studenckich

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: administracja@igd.poznan.pl w tytule wiadomości wpisując „Imię i Nazwisko, Miejscowość – Praktyki”.

Do przesłanego zgłoszenia prosimy dołączyć oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie praktyk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”.