Współpraca

ZASADY WSPÓŁPRACY

Twórz z nami Ogólnopolską Sieć Dziennych Opiekunów!

IGD Consulting Sp. z o.o. zaprasza do wspólnego tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 organizowanych przez Dziennych Opiekunów. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia, rejestrowania i prowadzenia punktów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ogólnopolska Sieć Dziennych Opiekunów tworzona jest zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. oraz 10 lipca 2014 r.. W związku z tym, zapraszamy do współpracy:

– Kluby malucha i żłobki, które nie są wpisane do Rejestru żłobków i klubów malucha
– Przedszkola, żłobki i kluby malucha, które posiadają niewykorzystane powierzchnie
– Firmy zainteresowane stworzeniem Przyzakładowych Punktów Dziennej Opieki dla dziećmi do lat 3
– Place zabaw, sale zabaw dla dzieci i pozostałe miejsca aktywności dzieci do lat 3

 

Kluby malucha i żłobki, które nie są wpisane do Rejestru żłobków i klubów malucha

Mamy świadomość, iż nie wszystkie dotychczas działające miejsca opieki są w stanie zrealizować wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych, by móc oficjalnie działać po 14.04.2014r. Specjaliści IGD Consulting Sp. z o.o. znalazła wyjście z tej sytuacji. Proponujemy przekwalifikowanie Państwa pracowników na Dziennych Opiekunów. Dzienny Opiekun może sprawować opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad 3 dzieci. Dziecko może pozostawać pod opieką opiekuna do 10 godzin dziennie.

Oferujemy:
– Przekwalifikowanie obecnie zatrudnionych pracowników w Dziennych Opiekunów zgodnie z ustawą;
– Możliwość sprawowania opieki do 10 godzin dziennie;
– Utrzymanie czesnego dla rodziców na obecnym poziomie;
– Przychód z czesnego pokrywa wynagrodzenie Dziennych Opiekunów. Pozostała część, po odciągnięciu prowizji za dziecko jest wypłacana Państwu z tytułu najmu i utrzymania lokalu;
– Wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji programów nauczania;
– Cykl szkoleń dla pracowników z nowych form zabawy z dziećmi zgodnie z programem Zabaw Fundamentalnych i Montessori;
– Wsparcie marketingowe poprzez wspólną stronę internetową i działania PR;
 
Do zadań Partnera należy przede wszystkim:
– Zapewnienie miejsca opieki (warunki lokalowe ustalane indywidualnie);
– Nadzór nad pracownikami – Dziennymi Opiekunami;
– Rekrutacja dzieci kwalifikujących się do opieki;
– Nie wymagamy prowadzenia działalności gospodarczej;
 

Przedszkola, żłobki i kluby malucha, które posiadają niewykorzystane powierzchnie

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że niektóre przedszkola, żłobki i kluby malucha posiadają niewykorzystane powierzchnie, które nie przynoszą dochodu, stanowiąc równocześnie koszt (np. konieczność ogrzania pomieszczenia w okresie jesień, zima, wiosna). Proponujemy wykorzystanie takich przestrzeni i zmianę ich funkcji na przestrzeń użytkową, w której utworzymy Punkt Dziennej Opieki.

Oferujemy:
– Przekwalifikowanie obecnie zatrudnionych pracowników na Dziennych Opiekunów zgodnie z ustawą lub zatrudnienie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje;
– Możliwość sprawowania opieki do 10 godzin dziennie;
– Utrzymanie czesnego dla rodziców na obecnym poziomie;
– Wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji programów nauczania;
– Cykl szkoleń dla pracowników z nowych form zabawy z dziećmi zgodnie z programem Zabaw Fundamentalnych i Montessori;
– Wsparcie marketingowe poprzez wspólną stronę internetową i działania PR.
 
Do zadań Partnera należy przede wszystkim:
– Zapewnienie miejsca opieki (warunki lokalowe ustalane indywidualnie);
– Nadzór nad pracownikami – Dziennymi Opiekunami;
– Rekrutacja dzieci kwalifikujących się do opieki;
 
Główne korzyści płynące z przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Dziennych Opiekunów:
– Obniżenie kosztów utrzymania lokalu;
– Dodatkowy przychód wynikający z wykorzystania dotąd nieużywanych powierzchni;
– W przypadku przyprzedszkolnego Punktu Dziennej Opieki, możliwość przekwalifikowania pracowników w przypadku małej ilości dzieci powyżej 3 lat;
– Zapewnienie rok wcześniej pełnej grupy maluchów na kolejny rok szkolny.
 

Firmy zainteresowane stworzeniem Przyzakładowych Punktów Dziennej Opieki nad dziećmi do lat 3

Utworzenie Punktu Dziennej Opieki w prowadzonej przez Państwa Firmie niesie za sobą szereg korzyści. Najważniejsze z nich to:

– Ułatwienie pracownikom pogodzenia obowiązków rodzinnych z obowiązkami służbowymi,
– Umożliwienie rodzicom szybkiego powrotu do pracy oraz zniechęcenie ich do pozostawania na urlopie wychowawczym, gdyż będą mogli przebywać blisko małego dziecka bez konieczności rezygnowania z pracy i kariery,
– Zwiększenie wydajności i efektywności pracowników, dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z koniecznością organizacji opieki podczas pobytu rodzica w pracy,
– Zwiększenie mobilności pracowników, co ułatwia znalezienie i zatrudnienie pracowników o wysokich kwalifikacjach,
– Wykreowanie wizerunku pracodawcy działającego zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności,
– Zwiększenie zainteresowania mediami i promocja prowadzonej placówki jako miejsca przyjaznego rodzinie,
– Zwiększenie lojalności pracowników wobec placówki dbającej o interesy swoich pracowników,
– Punkt Dziennej Opieki prowadzony przy placówce to jeden z elementów, który buduje kulturę organizacyjną, a tym samym zwiększa konkurencyjność i atrakcyjność placówki na rynku,
– Promocja Punktu Dziennej Opieki i całej placówki poprzez wspólną stronę internetową itp.
 
W ramach utworzenia Przyzakładowego Punktu Dziennej Opieki nad dziećmi do lat 3, oferujemy następujący zakres działań:
– Zatrudnianie Dziennych Opiekunów posiadających kwalifikacje określone w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 i nieustanne podnoszenie ich kwalifikacji poprzez organizację szkoleń, kursów i warsztatów,
– Nadzór merytoryczny i monitoring bieżącej pracy placówki, a w tym zapewnienie niezbędnej dokumentacji, opracowywanie planu współpracy z rodzicami z uwzględnieniem misji i wizji Państwa przedsiębiorstwa,
– Modernizację i adaptację pomieszczenia, w tym aranżację przestrzeni, dobór i zakup wyposażenia,
– Zapewnienie możliwości funkcjonowania punktu zgodnie z obowiązującymi wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
– Pozyskiwanie dotacji na rozwój i obniżenie kosztów ponoszonych przez rodziców z tytułu czesnego,
– Opracowanie dokumentacji wewnętrznej, w tym regulaminu spójnego z misją i wizją Państwa placówki, programu wspomagania rozwoju małego dziecka, dokumentacji związanej z rekrutacją dzieci, programu zajęć adaptacyjnych, instrukcji dobrych praktyk higienicznych oraz pierwszej pomocy,
– Marketing i promocja, a w tym wspólna strona internetowa, aktywny profil na Facebook’u, działania PR, udział w działaniach lokalnych partnerów,
– Rekrutację dzieci i zawieranie umów z rodzicami.
 

W ramach tworzenia przyzakładowego Punktu Dziennej Opieki, głównym zadaniem naszego Partnera, jest udostępnienie lub wynajem pomieszczeń lub pomieszczenia, w którym sprawowana będzie opieka nad dziećmi do lat 3. Na jednego Dziennego Opiekuna, który sprawuje opiekę nad 5 dzieci potrzebna jest powierzchnia min. 16 m2. Jeśli dysponujecie Państwo taką powierzchnią zapraszamy do kontaktu!

 

Place zabaw, sale zabaw dla dzieci i pozostałe miejsca aktywności dzieci do lat 3

Place zabaw, które najczęściej znajdują się w centrach handlowych i galeriach oraz sale zabaw dla dzieci trafiają ze swoją ofertą do dzieci dopiero w godzinach popołudniowych i w weekendy. Rodzice korzystają z takich miejsc w trakcie zakupów lub po pracy kiedy chcą zapewnić dziecku dodatkowe atrakcje. Od rana jednak sale są mniej wykorzystywane. Nie zmienia to jednak konieczności utrzymania lokali i opiekunów. W związku z powyższym, proponujemy utworzenie Punktów Dziennej Opieki jako dodatkowej formy działalności.

Korzyści płynące z przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Dziennych Opiekunów:
– Obniżenie kosztów utrzymania lokalu;
– Dodatkowy dochód wynikający z wykorzystania dotąd nieużywanych powierzchni;
– Możliwość przekwalifikowania pracowników w przypadku małej ilości klientów;
– Promocja Punktu Dziennej Opieki i całej placówki poprzez m.in. wspólną stronę internetową;
– Punkt Dziennej Opieki przy Państwa placówce zwiększa rozpoznawalność Państwa salonu zabaw oraz zapewnia zwiększenie ilości klientów.
 

Dlaczego warto współpracować z IGD Consulting?

– Działamy na rynku szkoleniowym od 2004 roku i posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną;
– Posiadamy akredytacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dzięki czemu możemy szkolić Dziennych Opiekunów;
– Jesteśmy zarejestrowaną Agencją Pracy Tymczasowej, co pozwala nam na długoterminowe zatrudnianie pracowników z tytułu umowy zlecenie;
– Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z UE i krajowych, które wykorzystujemy do rozwoju Punktów należących do Ogólnopolskiej Sieci Dziennych Opiekunów.
 

FORMULARZ

W razie uwag, wątpliwości lub sugestii zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 604 743 634. W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy w zakresie współtworzenia Punktu Dziennej Opieki i dołączenia do Ogólnopolskiej Sieci Dziennych Opiekunów,
prosimy o skorzystanie z formularza zamieszczonego poniżej.