160-GODZINNE SZKOLENIE DLA DZIENNYCH OPIEKUNÓW AKREDYTOWANE PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Cel szkolenia:

– Zdobycie nowych kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy.
– Dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju.
– Praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy dziennego opiekuna.

Wymagania:

Ukończony 18 rok życia.

Kwalifikacje po ukończeniu:

Zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu szkolenia są wydane przez IGD Consuting Sp. z o.o. firmę szkoleniową na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i podaniem ilości godzin.

Program szkolenia:

1. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa 20 h

2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka 90 h

3. Kompetencje opiekuna dziecka 20 h

4. Praktyki zawodowe 30 h

Ogółem: 160 h

Czas trwania: 160 godzin
Gdzie: Poznań/Gdańsk
Koszt: 1199 złotych- możliwość rozłożenia płatności na raty

zgłoś się już teraz!

telefon: 604 743 634